گاه‌نوشت‌های من

گاهی دل هوس نوشتن می‌کند

گاه‌نوشت‌های من

گاهی دل هوس نوشتن می‌کند

آخرین مطالب
 • ۹۴/۱۰/۰۴
  ۱۰
 • ۹۴/۱۰/۰۲
  ۹
 • ۹۴/۰۹/۲۸
  ۸
 • ۹۴/۰۹/۰۲
  ۷
 • ۹۴/۰۸/۲۹
  ۶
 • ۹۴/۰۸/۲۴
  ۵
 • ۹۴/۰۸/۲۴
  ۴
 • ۹۴/۰۸/۲۳
  ۳
 • ۹۴/۰۸/۲۳
  ۲
 • ۹۴/۰۸/۱۸
  ۱

۱

روزهای سختی را می‌گذرانم. دوست دارم هر لحظه در نظر داشته باشم که مشغول امتحان پس دادنم. مطمئنم درستش هم همین است. خدا هر لحظه (هر لحظه!) در حال امتحان گرفتن از ماست و مهم این است که این را بفهمیم. دوست دارم بفهمم اما خیلی وقت‌ها حواسم پرت می‌شود به چیزهای الکی؛ به سختی‌های زیادی که گاهی اوقات فشارم می‌دهند و دهنم را آسفالت می‌کنند؛ به اتفاقات تلخی که در گذشته برایم افتاده است؛ به آینده مبهمی که دارم یا حتی به  آن خانم آرایش کرده خوش‌اندامی که امروز روبرویم نشسته بود و گاهی اوقات به من نگاه می‌کرد.

خیلی چیزها در طول روز حواسم را از آن چیز اصلی پرت می‌کنند. دوست دارم به آن‌جایی برسم که آن چیز اصلی، بقیه را پرت کند. مطمئنم در این‌صورت زندگی لذت‌بخشی را تجربه خواهم کرد.

 • ۹۴/۰۸/۱۸